SUPPORTA - Sobna vrata 3D folija
POZOVITE NAS

P1

P3

P4

P1/N

P3/N

P4/N

P1/P1

P3/P3

P4/P1

Klizna

Cena
270
sa PDV-om
* cena ne uključuje kvaku i montažu* cena ne uključuje kvaku, montažu i staklo * cena ne uključuje montažu

Varijanta TREND

osnovni model sobnih vrata koji zadovoljava sve uobičajene estetske i funkcionalne zahteve

 • proizvedena od medijapana
 • presvučena zaštitnom dekorativnom 3D folijom nemačkog dobavljača
 • vratno krilo je ispunjeno natron saćem
 • vrata se isporučuju sa ugrađenom AGB bravom i 3 brodske šarke
 • štelujući dovratnik za debljinu zida od 8cm do 29cm (moguće su i debljine preko 29cm na zahtev).
 • univerzalna - leva/desna; prilikom montaže se određuje smer otvaranja
 • atestirana i sertifikovana na IMS-u
 • pogodna za stambene i poslovne objekte i uobičajene načine eksploatacije
 • Brava AGB - Brava italijanskog dobavljača AGB je fabrički ugrađena u vratno krilo.

  Štelujući dovratnik Dovratnik je podesiv za debljine od 13-29 cm i za uže zidove od 8-13 cm. Uz poseban zahtev, dovratnik može biti izrađen i za zidove preko 29 cm debljine.

  Brodska šarka – prolazna, samopodmaziva šarka sa kugličnim ležajevima velike nosivosti. Na svim modelima vrata ugrađuju se po 3 šarke.

  Varijanta TERRA

  unapređeni osnovni model sobnih vrata sa punim vratnim krilom

 • vratno krilo je potpuno ispunjeno i pruža dodatnu zvučnu i toplotnu izolaciji
 • proizvedena od medijapana
 • presvučena zaštitnom dekorativnom 3D folijom nemačkog dobavljača
 • štelujući dovratnik za debljinu zida od 8cm do 29cm (moguće su i debljine preko 29cm na zahtev)
 • vrata se isporučuju sa ugrađenom AGB bravom i 3 brodske šarke
 • univerzalna - leva/desna; prilikom montaže se određuje smer otvaranja
 • atestirana i sertifikovana na IMS-u
 • pogodna za stambene i poslovne objekte i uobičajene načine eksploatacije
 • Drvena vuna je ispuna pažljivo određene gustine čime se postiže idealan odnos težine i čvrstine. Precizno određena gustina drvenih vlakana i njihova specifična orjentacija su ključni za dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju koju drvena vuna pruža.

  Brava AGB - Brava italijanskog dobavljača AGB je fabrički ugrađena u vratno krilo.

  Štelujući dovratnik Dovratnik je podesiv za debljine od 13-29 cm i za uže zidove od 8-13 cm. Uz poseban zahtev, dovratnik može biti izrađen i za zidove preko 29 cm debljine.

  Brodska šarka – prolazna, samopodmaziva šarka sa kugličnim le- žajevima velike nosivosti. Na svim modelima vrata ugrađuju se po 3 šarke.

  Varijanta H-TREND

  OSNOVNI MODEL SOBNIH VRATA SA ESTETSKOM MODIFIKACIJOM

 • vratno krilo sa horizontalnom orijentacijom godova
 • proizvedena od medijapana
 • presvučena zaštitnom dekorativnom 3D folijom nemačkog dobavljača
 • vratno krilo je ispunjeno natron saćem
 • vrata se isporučuju sa ugrađenom AGB bravom i 3 brodske šarke
 • štelujući dovratnik za debljinu zida od 8cm do 29cm (moguće su i debljine preko 29cm na zahtev).
 • univerzalna - leva/desna; prilikom montaže se određuje smer otvaranja
 • atestirana i sertifikovana na IMS-u
 • pogodna za stambene i poslovne objekte i uobičajene načine eksploatacije
 • Vizuelni doživljaj horizontalnih dekora dodaje osnovnom modelu vrata dinamičnost i savremen izgled. Horizontalna orijentacija godova na vratnom krilu je estetska nadogradnja osnovnog modela koja takođe pruža elegantnu celovitost vratnog krila i nadvratnika.

  Brava AGB - Brava italijanskog dobavljača AGB je fabrički ugrađena u vratno krilo.

  Štelujući dovratnik Dovratnik je podesiv za debljine od 13-29 cm i za uže zidove od 8-13 cm. Uz poseban zahtev, dovratnik može biti izrađen i za zidove preko 29 cm debljine.

  Brodska šarka – prolazna, samopodmaziva šarka sa kugličnim le- žajevima velike nosivosti. Na svim modelima vrata ugrađuju se po 3 šarke.

  Varijanta H-TERRA

  UNAPREĐENI OSNOVNI MODEL SOBNIH VRATA SA PUNIM VRATNIM KRILOM I ESTETSKOM NADOGRADNJOM

 • vratno krilo je potpuno ispunjeno i pruža dodatnu zvučnu i toplotnu izolaciji
 • vratno krilo sa horizontalnom orijentacijom godova
 • proizvedena od medijapana
 • presvučena zaštitnom dekorativnom 3D folijom nemačkog dobavljača
 • štelujući dovratnik za debljinu zida od 8cm do 29cm (moguće su i debljine preko 29cm na zahtev)
 • vrata se isporučuju sa ugrađenom AGB bravom i 3 brodske šarke
 • univerzalna - leva/desna; prilikom montaže se određuje smer otvaranja
 • atestirana i sertifikovana na IMS-u
 • pogodna za stambene i poslovne objekte i uobičajene načine eksploatacije
 • Drvena vuna je ispuna pažljivo određene gustine čime se postiže idealan odnos težine i čvrstine. Precizno određena gustina drvenih vlakana i njihova specifična orjentacija su ključni za dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju koju drvena vuna pruža.

  Vizuelni doživljaj horizontalnih dekora dodaje osnovnom modelu vrata dinamičnost i savremen izgled. Horizontalna orijentacija godova na vratnom krilu je estetsko unapređenje osnovnog modela koje takođe pruža elegantnu celovitost vratnog krila i nadvratnika.

  Brava AGB - Brava italijanskog dobavljača AGB je fabrički ugrađena u vratno krilo.

  Štelujući dovratnik Dovratnik je podesiv za debljine od 13-29 cm i za uže zidove od 8-13 cm. Uz poseban zahtev, dovratnik može biti izrađen i za zidove preko 29 cm debljine.

  Brodska šarka – prolazna, samopodmaziva šarka sa kugličnim le- žajevima velike nosivosti. Na svim modelima vrata ugrađuju se po 3 šarke.

  SOBNA VRATA